آداب و رسوم محلی تولد فرزند در قوم لر (آداب و رسوم محلی استان لرستان)

سجاد باقری

1399/09/26

sideHeader

اقامتگاه های مشابه این مطلب

sideHeader
sideHeader

نظرات کاربران

sideHeader

کاربر مهمان رسمی نداریم حلوا برا کسی فوت می‌کنه درست میکنیم واقعا اینجور رسمی دارین

کاربر مهمان رسمی نداریم حلوا برا کسی فوت می‌کنه درست میکنیم واقعا اینجور رسمی دارین بعد میگه برا خواستگاری و عقدو عروسی برا هر سه تا ساک نمی‌برن اینا فقط برا عقد هم به زور خریدم جونشون

کاربر مهمان رسمی نداریم حلوا برا کسی فوت می‌کنه درست میکنیم واقعا اینجور رسمی دارین بعد میگه برا خواستگاری و عقدو عروسی برا هر سه تا ساک نمی‌برن اینا فقط برا عقد هم به زور خریدم جونشون

کاربر مهمان رسمی نداریم حلوا برا کسی فوت می‌کنه درست میکنیم واقعا اینجور رسمی دارین بعد میگه برا خواستگاری و عقدو عروسی برا هر سه تا ساک نمی‌برن اینا فقط برا عقد هم به زور خریدم جونشون