موضوع : کسب و کار روستایی


فرش دستبافت(کسب و کار روستایی استان قزوین)

از طرفی فرش دستبافت با داشتن ویژگی های منحصر به فرد و ایجاد اشتغال تقریباً آسان امکان بافت در مناطق روستایی و شهری را به صورت همزمان دارد که در مناطق روستایی به دلایل مختلف مثل راحت‌تر پذیرفته شدن این شغل توسط اهالی و ... موفق‌تر است. بنا به تحقيقات به عمل آمده توسط استاد ژوله محقق و پژوهشگر فرش سابقه فرش بافی در قزوين به 400 سال می‌رسد كه نمونه آن در موزه مترو پوليتين نيويورك موجود می‌باشد و با توجه به دوره صفويه در مقطعی كه قزوين پايتخت ايران گرديد و علاقه‌ای كه پادشاهان صفوی به هنر فرش داشتند بخصوص شاه طهماسب فرشبافی در اين شهر رواج داشته و به نظر ايشان شاخص های سبك فرشبافی قزوين را به 1200 سال پيش و حتی در موردي به آغاز دوره ده نشينی و نوسنگی نسبت می‌دهد كه شيوه سه پود بافی از شاخصه هاي فرشبافی قزوين كه تنها در سه منطقه كرمان، قزوين و یزد رواج داشته است از تداوم يك سنت 1200 ساله در فرش‌بافی قزوين حكايت دارد و كاربرد نوع خاصي از دار به نام دار گول شيوه فرش‌بافی قزوين را به آغاز دوره نوسنگی و يكجا نشينی بشر پيوند می‌دهد و ايشان معتقدند سبك فرش‌بافی قزوين را بايد يك سبك گم شده و مکتوب طراحی آن را نيز يك مكتب گم‌شده دانست.

سجاد باقری

1399/08/07