آداب و رسوم بومی و محلی استان لرستان

سجاد باقری

1399/11/23

sideHeader

اقامتگاه های مشابه این مطلب

sideHeader
sideHeader

نظرات کاربران

sideHeader

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان ممنون از اینکه اطلاعات خیلیییییییییی خوبی را در اختیار ما قرار داده اید

کاربر مهمان احسنت

کاربر مهمان پیشنهاد می کنم فیلم " نگاه " رو تماشا کنید : ماجرای دو دختر لرستانی!

کاربر مهمان پیشنهاد می کنم فیلم " نگاه " رو تماشا کنید : ماجرای دو دختر لرستانی!

کاربر مهمان پیشنهاد می کنم فیلم " نگاه " رو تماشا کنید : ماجرای دو دختر لرستانی!

کاربر مهمان ممنون از اطلاعات خوبتان.

کاربر مهمان ممنون از اطلاعات خوبتان.

کاربر مهمان ممنون از اطلاعات خوبتان.

کاربر مهمان ممنون از اطلاعات خوبتان.

کاربر مهمان ممنون از اطلاعات خوبتان.

کاربر مهمان باسلام وسپاس از اطلاعاتی که دراختیار عموم مردم قرار میدین یه خواهشی داشتم آیا میشه در مورد گویش وزبانهای لری ولکی و.. که مردم استان دارند یه جمله کوتاه را با گویشهای مختلفشان مثال بزنید

کاربر مهمان باسلام وسپاس از اطلاعاتی که دراختیار عموم مردم قرار میدین یه خواهشی داشتم آیا میشه در مورد گویش وزبانهای لری ولکی و.. که مردم استان دارند یه جمله کوتاه را با گویشهای مختلفشان مثال بزنید

کاربر مهمان این چه مقاله ای هست لرستان هم لک دارد وهم لردوزبان رسمی نه گویش